NatuurTempelKunst

Kunstzinnige bijeenkomsten over duurzaamheid

Reserveer hier

Kunstzinnige Cultuuromslag

In onze visie komt werkelijke verandering altijd van binnenuit. Het is onze grootste passie om deze cultuuromslag te activeren in mensen en hen tools te geven om zelf mee aan de slag te gaan.

Wij gaan 4 culturele inspiratie avonden organiseren met als doel om kunstenaars, cultuurmakers en liefhebbers uit de gemeente Voorst samen te brengen om elkaar te inspireren en te motiveren, om zo een cultuuromslag te bewerkstelligen. Het zal niemand ontgaan zijn dat we aanlopen tegen de grenzen van onze ecologische veerkracht, waardoor het noodzakelijk is dat het bewustzijn van mensen in rap tempo verschuift en wij een

cultuuromslag nodig hebben. Stichting Earth Awareness draagt bij aan concrete, praktische oplossingen voor globale vraagstukken.

Met meer dan 15 jaar ‘bottum-up’ praktijkervaring in de kunstwereld en met off grid wonen en werken, spelen wij als levenskunstenaars een prominente rol in de transitie naar een groenere, duurzame en kunstzinnige samenleving.

Gangmakers, kartrekkers en koplopers

Stichting Earth Awareness is een van de grootste en oudste off grid centra van Nederland, sinds 2001 is het een culturele broedplaats die dient als kraamkamer voor een duurzamere wereld. Sinds 2006 worden er met grote regelmaat culturele en artistieke activiteiten georganiseerd waaraan vele honderden mensen uit binnen- en buitenland hebben deelgenomen.

Het mooiste voorbeeld is natuurlijk de bouw van de NatuurTempel, een gigantisch kunstwerk van dikke bomen waaraan meer dan 250 mensen vrijwillig hebben meegebouwd omdat zij het gedachtengoed ondersteunen of de in de praktijk vaardigheden willen opdoen. De NatuurTempel is een betoverend kunstwerk wat onmiskenbaar is vervaardigd met vakmanschap, liefdevolle aandacht en een enorme dosis doorzettingsvermogen. De belevingsruimte heeft een rustgevende en inspirerende uitwerking op bezoekers. Daarnaast dient de NatuurTempel sinds jaar en dag als culturele smeltkroes, waar cultuurmakers en -belevers, duurzame gangmakers en kartrekkers elkaar ontmoeten en inspireren

Mark & Maya

"Wij willen met behulp

van beeldende kunst,

live akoestische

muziek ons ‘verhaal'

vertellen op een

theatrale manier om

bezoekers te raken in

hun hart"

Donderdag 19 mei: gastspreker Berend Warrink

Wij, mensheid, zitten momenteel in een enorm spanningsveld tussen cultuur en natuur, tussen hoofd en hart en tussen rups en vlinder.

12.000 jaar geleden leefden alle mensen in harmonie met de natuur. Nu is nog slechts 0,1% natuurvolk. Wij, de 99,9% cultuurmensen, leven in ons hoofd en zijn het contact met ons hart grotendeels kwijt. Wij zijn een rupsenplaag die de planeet kaalvreet. We moeten zo spoedig mogelijk vlinders worden en onze vleugels uitslaan. Hoe wij vlinder kunnen worden, dat zal ik jullie uitleggen.


Berend Warrink is opgeleid tot verkeersvlieger en luchtvaartingenieur. Hij werkte als ontwerper en manager bij Fokker. Na zijn pensioen schreef hij 4 avontuurlijke spirituele romans en zijn autobiografie. Bestel hier zijn boek 'De Klimaatcrisis Voorbij': https://elikser.nl/de-klimaatcrisis-voorbij/

Vrijdag 20 mei: gastsprekers Monica vd Helm & Henk Petter

Steeds meer mensen willen meer met de natuur en met zorg voor elkaar leven en starten daarom samen projecten op. Sommige projecten zijn heel succesvol. Maar hoe doen ze dat? En wat kunnen we daarvan leren? Afgelopen jaar hebben Europese projecten hun ervaringen met jongeren op het gebied van duurzaam onderwijs uitgewisseld. Op dit moment worden de ervaringen gebundeld en verwerkt. In Nederland heeft een team van trainers uit diverse ecoprojecten 60 korte inspirerende verhalen geschreven om jongeren te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Direct uit het dagelijks leven en geschreven vanuit het hart wat de mensen uit deze projecten raakt. Ieder verhaal wordt ondersteund met onderzoeksvragen vanuit vijf verschillende perspectieven. Naast dit materiaal wordt gewerkt aan een docentengids met tips en tools voor duurzame projecten, een voorbeeld curriculum voor duurzaam onderwijs, een databank met ervaringsgerichte opdrachten passend bij het curriculum en mogelijkheden voor uitwisseling.

Wat zou jij kunnen en willen betekenen in de educatie voor en met jongeren rond duurzaamheid? Laten we dat samen onderzoeken? 

Henk en Monica hebben GAIA NEDERLAND opgericht. Gaia Nederland werkt doormiddel van educatie aan een veerkrachtige toekomst binnen planetaire grenzen waar niemand achterblijft. Een wereld van veilig en voedzaam voedsel; van schoon drinkwater; van universele toegang tot duurzaamheidseducatie; van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een wereld die energie en materialen efficiënter gebruikt, rijkdom eerlijk verdeelt en ernaar streeft het concept afval te elimineren. Meer informatie: https://gaia-nederland.nl 

Aankomende Data

Don 19 mei

19.00-21.30 uur NatuurTempel

Gastspreker: Berend Warrink

Vrij 20 mei

19.00-21.30 uur NatuurTempel

Gastsprekers: Monica vd Helm

In het najaar organiseren wij nog 2 van zulke avonden. Hierover later bericht.