Het bunkercomplex, ‘de Fliegerhorst’ is destijds gebouwd door de Duitse bezetters, strategisch gelegen nabij het vliegveld in Teuge. Later heeft het terrein bijna 20 jaar gediend als opvangplek voor de Molukse gemeenschap. Toen kwam het leeg te staan en heeft de natuur het perceel weer grotendeels teruggenomen. In 2001 landde er een groep jonge avonturiers die het ongebruikte terrein kraakten om er op een andere manier te gaan leven, off the grid, want aansluitingen op de nutsvoorzieningen waren er niet meer. Het is een unieke plek vol met bijzondere levensverhalen en een rijke historie, en dat voel je aan alle kanten als je er bent. 

Mark woont er vanaf het eerste begin in een van de boerderijen, Maya kwam er 7 jaar later bij. In 2004 werd stichting Earth Awareness in het leven geroepen, met als hoofddoel om aandacht en bewustzijn te verwerven dat op aarde alles onderling verbonden is en mede van elkaar afhankelijk is. Een boodschap die nog een lange weg te gaan had voordat deze gehoord kon worden. Desondanks werd het centrum druk bezocht, bezoekers vanuit heel Europa kwamen naar de creatieve, educatieve en culturele evenementen die stichting Earth Awareness organiseerde. We hebben langdurige uitwisselingen met verschillende traditionele inheemse culturen gaande, zij zijn een inspiratie voor een aantal fundamentele levenskeuzes.

Off the grid te leven houdt automatisch in dat je terug gaat naar de essentie. Zeker in de eerste 10 jaar, toen internet nog niet volstond met DIY video’s en autonome huishoudelijke systemen schaars en duur waren. Eigenhandig legden we low budget vernuftige voorzieningen aan. Tegenwoordig vind je bij ons rocket stove mass heaters en houtkachels, een groentetuin met een zonnige kas, fruit- en notenbomen, maar ook eco-toiletten en een regenwaterdouche. Er zijn meerdere grote vuurplaatsen, lounge-schommelbanken en een waanzinnig zonne-plateau waar je ver uitkijkt over de velden. Het centrum is een voorloper van het nieuwe denken en een icoon binnen alternatief Nederland. Het is altijd dynamisch geweest, op dit moment zijn we in transitie om de geannexeerde en gedoogde vrijplaats om te toveren tot een maatschappelijk gewaardeerde culturele broedplaats, een inspiratiedorp voor een gezonde aarde en een bewuste samenleving. Wij geloven namelijk dat werkelijke verandering alleen van binnenuit kan komen. In de programmering van de NatuurTempel vind je daarom veel evenementen met aandacht voor de optimalisatie van de innerlijke mens.

Mark & Maya, pioniers in het off grid living en thuis op ongebaande wegen. Samen zijn we het kloppende hart van Earth Awareness en we weten daar al vele jaren mensen mee te inspireren. Met onbegrensde verbeeldingskracht en flink wat toewijding hebben we op authentieke wijze en in samenwerking met de natuur een paradijsje gecreëerd, iets dat we graag delen.

We hebben jarenlang samengewerkt met veel verschillende inheemse volkeren waarvan we geleerd hebben hoe we ons als mens relateren we ons tot de natuur, tot het leven. We brengen dit tot uitdrukking in kunst en bijzondere bijeenkomsten. We zijn erop ingesteld mensen wakker te maken, te inspireren, het leven is maakbaar en tijd is kunst.

We zijn altijd in beweging en blijven onszelf steeds door ontwikkelen. Zo timmeren we aan de weg om het gedachtengoed van Earth Awareness niet alleen bij een breed publiek in beeld te krijgen, maar werken we ook samen met de provincie Gelderland, de lokale gemeente en tal van andere initiatieven.